prenumerera

Fortlöpande årsprenumeration för papperstidningen: 15 €. Person som är medlem i en inhemsk handikapporganisation erhåller SOS Aktuellt gratis.
 
Om du hör till den förra gruppen, fyll i tfn, e-post och ”betalande”
Om du hör till en handikapporganisation, fyll i tfn, e-post och organisationens namn.

- Om massprenumeration avtalas skilt
- Utrikesporto: 5 € (Europa), 10 € (Övriga världen).
- Tillgängligt format för synskadade (rtf-format, tidningen kommer i e-posten) kostar endast 7 euro/år.
 

1. Beställ

a) Skicka e-post till pren@sosaktuellt.fi med ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
b) Fyll i prenumerationsblanketten här nedan!!

2. Eller ring 044- 555 4388.
Skriv siffran 2 med bokstäver: